I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.02.04
DEKLARUOJANTIS ASMUO
NIJOLĖ SAMOŠKIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (502)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
JONAS SAMOŠKA
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
AB ESO (304151376)
 
PAREIGOS
KITOS PAREIGOS, NENURODYTOS ŠIO KLASIFIKATORIAUS PUNKTUOSE (907)
PRIEDAI:
ID001J 5 ID001S 1 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 700
Pareigos Akcininkas
Ryšio pradžios data 2002.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 166451720
Juridinio asmens pavadinimas AB MAŽEIKIŲ ELEKTRINĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 820
Pareigos Akcininkas, dalininkas, narys ir kt.
Ryšio pradžios data 2006.05.10
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300563959
Juridinio asmens pavadinimas VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.02
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2019.01.18
Juridinio asmens kodas 188736355
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas JONIŠKIO RAJONO APYGARDOS NR.11 BARIŪNŲ RINKIMŲ APYLINKĖS NR. 5 PIRMININKĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 700
Pareigos Akcininkas
Ryšio pradžios data 1996.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 110870933
Juridinio asmens pavadinimas AB LIETUVOS ELEKTRINĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 741
Pareigos Savininkas ar/ir bendraturtis
Ryšio pradžios data 2005.01.24
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300082267
Juridinio asmens pavadinimas JONO SAMOŠKOS INDIVIDUALI ĮMONĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Žodinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.06.28
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 11200
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB „DAIKTĖ“
Sandorio objekto aprašymas LENGVASIS AUTOMOBILIS TOYOTA VERSO