I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.04.03
DEKLARUOJANTIS ASMUO
JANINA AUGUSTINAITIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO ASVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 7 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORE
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 472
Pareigos Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
Ryšio pradžios data 2019.03.07
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTE
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 36
Kategorija Kiti sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.05.06
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 30000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas PAVELDĖTA NAMO DALIS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 32
Kategorija Rankpinigiai
Sandorio forma Žodinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.06.24
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 35000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas SUSITARIMAS DĖL RANKIPINIGIŲ PERVEDIMO UŽ PARDUODAMĄ NAMĄ
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.08.22
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 25000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas NAMO PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.05.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.09.01
Sandorio suma Eur 21500
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PINIGAI
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 36
Kategorija Kiti sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.05.06
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 1620
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas PAVELDĖTI ŽEMĖS SKLYPAI (PO MIRTIES)
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.05.19
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 4090
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas PARDUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.05.27
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 26000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas BUTO PIRKIMAS