Dokumentas

Nr. Dokumento numeris Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Priėmimo data Susiję dokumentai
1. T-68 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Priedas 2012-04-26 Pasirinkti

Susiję vidiniai dokumentai

Nr. Dokumento numeris Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Priėmimo data Susiję dokumentai
1. T-68 (pr.) JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI Nuostatai 2012-04-26 Pasirinkti
2. T-68 (2 pr.) LEIDIMAS PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS AR ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE Priedas 2012-04-26 Pasirinkti
3. T-112 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-68 „DĖL JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRT Sprendimas 2012-06-28 Pasirinkti
4. T-184 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-68 ,,DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIR Sprendimas 2012-10-04 Pasirinkti
5. T-146 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-68 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRT Sprendimas 2013-10-10 Pasirinkti

Susiję išoriniai dokumentai

Nr. Nuoroda Pavadinimas Veiksmas
1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd7df7c0665211e4b6b89037654e22b1 2014-11-05_T-187_Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą Pasirinkti