Dokumentas

Nr. Dokumento numeris Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Priėmimo data Susiję dokumentai
1. T-137 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“ PAPILDYMO Sprendimas 2011-08-25 Pasirinkti

Susiję vidiniai dokumentai

Nr. Dokumento numeris Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Priėmimo data Susiję dokumentai
1. T-180 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE Sprendimas 2009-07-16 Pasirinkti
2. T-137 (pr.) MĖNESINIO MOKESČIO UGDYMO IR KITOMS REIKMĖMS TENKINTI RINKIMO IR JO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS Priedas 2011-08-25 Pasirinkti

Susiję išoriniai dokumentai

Nr. Nuoroda Pavadinimas Veiksmas
1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e61df0fcf111e39cfacd978b6fd9bb 2014-06-19_T-90_Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ pakeitimo Pasirinkti